Workshop > Professionele Kennis

‘Iedereen bezit kennis!’

Iedereen bezit vanuit zijn eigen expertise (andere) professionele kennis. Wat zou je helpen om met een ander in gesprek te komen en hoe kun je kennis delen? Marc van der Meer kijkt tijdens de workshop op een laagdrempelige manier naar professionele kennis in de zorgpraktijk. Dit doet hij samen met Wietske van Oorsouw (AWVB), een enthousiast publiek, een interactieve sfeer, mindmaps, een digitale chatbox, online polls en een gooi-microfoon!

‘Elk uniek persoon draagt kennis met zich mee. Zowel bewust als onbewust’, vertelt Marc van der Meer. Dit kwam al uitgebreid aanbod tijdens zijn lezing in de ochtend. ‘De uitdaging is om deze kennis boven tafel te krijgen, betekenis te geven en vervolgens te kijken hoe we deze kennis kunnen inzetten en delen met anderen. Daar gaan we tijdens de programmalijn Professionele Kennis mee aan de slag.’

Kennis ophalen
In het eerste deel van het middagprogramma stonden deelnemers in duo’s stil bij de vraag welke professionele kennis zij bezitten. Allerlei soorten kennis, vaardigheden en houdingsaspecten werden vervolgens in een mindmap gevisualiseerd en gekoppeld aan verschillende rollen in de organisatie. Daardoor werd duidelijk zichtbaar dat medewerkers in verschillende rollen allemaal eigen professionele kennis bezitten.

Vervolgens dachten deelnemers na over concrete methodes om bij jezelf en collega’s professionele kennis op te halen. Dit deden ze eerst in duo’s en vervolgens met de zaal. Er kwamen heel veel ideeën los. Zoals een moreel beraad, casusbesprekingen, brainwriting, elkaar beter leren kennen door te reageren op stellingen, samen een workshop of congres volgen, brainstormen terwijl je in beweging bent, een dagje uit buiten de eigen werkplek. De laatstgenoemde suggestie kwam vaker naar voren tijdens de workshop, een aanrader dus!

Vervolgens werden enkele methodes beoordeeld. Deelnemers gaven antwoord op de vraag: ‘hoe enthousiast word je van deze methode?’ Het enthousiasme van de groep werd weergegeven als de uitslag van een stemming.

Kennis inzetten en delen
Tot slot werd met elkaar nagedacht over manieren om de opgedane inzichten van de middag te gebruiken én te delen met anderen. Dit vroeg creativiteit van de deelnemers. Ook hier werd weer enthousiast meegedacht. Enkele voorbeelden om kennis in te zetten en te delen zijn: een experiment starten, post op intranet, een poster maken, post op sociale media, een eerste stap zetten en verslag doen in het teamoverleg. Ook het herhalen van de methoden in de eigen organisatie (in plaats van het delen van de uitkomsten zelf) werd als optie ingebracht. ‘Opgedane kennis kun je dus op een creatieve wijze gebruiken en borgen’, aldus Marc van der Meer.

Voeg toe aan selectie