Ervaringsdeskundigheid

Adviesraad van start

De AWVB wil de unieke waarde van ervaringsdeskundigheid beter benutten en zichtbaar maken. Door mensen met een verstandelijke beperking zo vroeg mogelijk te betrekken bij onderzoek dat (ook) over hen gaat. Daarom richtte de AWVB in 2020 een adviesraad op. Deze raad bestaat uit vier leden met een licht verstandelijke beperking.

Het is de bedoeling dat AWVB-onderzoekers voortaan hun onderzoeksvoorstellen eerst voorleggen aan de adviesraad, voordat ze ter beoordeling naar de ethische toetsingscommissie van Tilburg University gaan. Zo willen we ervoor zorgen dat ons onderzoek nog beter aansluit bij de unieke waarde van ervaringsdeskundigheid van mensen met een verstandelijke beperking. 

Prof. Petri Embregts vroeg collega Kim Beenhakker om voorzitter te worden van de adviesraad. Kim werkt bij de AWVB als ervaringsdeskundige co-onderzoeker. AWVB-kennismanager Luciënne Heerkens is secretaris van de adviesraad.

Sollicitaties
Eind 2019 solliciteerden acht mensen met een verstandelijke beperking via een video-opname op de vacature voor lid van de adviesraad AWVB. Vier kandidaten werden uitgenodigd voor een gesprek. Uit de gesprekken werden drie leden aangenomen: Henriëtte van Sandvoort (LFB), Miranda Konkelaar (Amerpoort) en Malu Bekers (Amarant). Samen met voorzitter Kim Beenhakker vormen zij de adviesraad.

Training
Samen met onderzoeker Sanne Giesbers ontwikkelde de AWVB een training voor de leden van de adviesraad, over alle stappen van onderzoek doen. Vanwege de coronapandemie heeft de training online plaatsgevonden.

Voeg toe aan selectie