Workshop > Wetenschappelijke Kennis

Interpreteren kun je leren

In de interactieve workshop van de track Wetenschappelijke kennis oefenden de deelnemers onder leiding van Cees Hertogh en Elsbeth Taminiau (AWVB) met ‘methodisch’ interpreteren van geschreven tekst.

Deelnemers gingen in groepjes uiteen en markeerden in fragmenten van interviews wat er feitelijk geschreven stond en welke woorden of passages gevoelens opriepen en tot een eigen interpretatie leidden. Zij gingen vervolgens met elkaar in gesprek over hun eigen interpretatie, en kwamen soms tot verrassende verschillen.

Aan de hand van een korte presentatie werd gedemonstreerd hoe je in onderzoek op een gestructureerde manier vorm kunt geven aan je eigen interpretatie.

Om de betrouwbaarheid en validiteit van interpretatie te waarborgen, worden in onderzoek strategieën gebruikt zoals een member check (het checken van je interpretatie bij de respondent of collega onderzoeker), het bijhouden van een logboek, en het zoeken naar ontkrachtend bewijs In de workshop werd duidelijk dat deze strategieën ook in de professionele praktijk bruikbaar zijn, zoals het checken van je interpretatie van geobserveerd gedrag bij een collega en bij de persoon met een beperking zelf.

Voeg toe aan selectie