Versterking kennisinfrastructuur

Landelijke samenwerking

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) bundelt samen met de andere Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen haar krachten. Zij hebben zich verenigd in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen.

Samen sterk
Als associatie dragen de werkplaatsen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen in de langdurige zorg en aan het versterken van hun positie in de samenleving.

Binnen iedere aangesloten academische werkplaats staat samenwerking tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen centraal. Gezamenlijk bevorderen de academische werkplaatsen een landelijke en dynamische infrastructuur voor het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis. Kennisvragen op het gebied van de gezondheid, het functioneren en de participatie van mensen met beperkingen en hun omgeving staan hierbij centraal.

Meerwaarde
Prof. dr. Petri Embregts is één van de initiatiefnemers van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. ZonMw heeft haar geïnterviewd over deze landelijke samenwerking in de gehandicaptenzorg. 

'De meerwaarde van aansluiting bij de associatie ligt in het bundelen van krachten', aldus Embregts. > Lees hele interview

 

Voeg toe aan selectie