Van kennisontwikkeling naar kennisdeling

Onderzoek naar Covid-19

Het afgelopen jaar heeft de AWVB verschillende covid-gerelateerde onderzoeken uitgevoerd om de impact ervan in kaart te brengen. De uitbraak van het coronavirus en de getroffen maatregelen hebben grote invloed op ieders leven. Zeker ook op het leven van mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals.

Zo voerden we tijdens de eerste periode van de lockdown een aantal kwalitatieve studies uit om de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking, ouders en zorgprofessionals in kaart te brengen. Deelnemers zijn in de loop van 2020 meermaals geïnterviewd om de impact in kaart te brengen die de coronapandemie op hen had. Naast de kwalitatieve studies voerden we ook een literatuuronderzoek uit naar de impact van de coronacrisis om meer inzicht te krijgen in het lichamelijk, sociaal en mentaal functioneren van mensen met een verstandelijke beperking ten tijde van een crisissituatie, zoals de coronapandemie. Ook is een onderzoek opgestart naar stigma van mensen met een verstandelijke beperking ten tijde van de coronapandemie.

We realiseren ons de aanhoudende druk op de zorg, maar hopen dat thema’s uit onderzoek vanuit de AWVB helpend zijn bij de opbouw naar het nieuwe ‘normaal’. In dit document vindt u een overzicht van coronastudies die AWVB heeft uitgevoerd. U kunt doorklikken naar factsheets en publicaties.

Voeg toe aan selectie