Van kennisontwikkeling naar kennisdeling

Online tools voor de praktijk

De AWVB heeft verschillende activiteiten opgezet en producten ontwikkeld om wetenschappelijke kennis zo goed mogelijk te delen met zorgprofessionals, mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. De ervaring leert namelijk dat deze kennis ‘alleen’ in de vorm van een artikel of rapport niet vanzelfsprekend wordt benut door mensen buiten de wetenschap.

De AWVB ontwikkelt producten op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en organiseert bijvoorbeeld symposia en studieochtenden. Ook verschijnt meerdere keren per jaar een nieuwsbrief en delen we nieuwsberichten via social media en online platforms.

Webapp Familie enzo
In 2020 ontwikkelde de AWVB de webapp Familie enzo. In die app maken we gebruik van de inzichten uit AWVB-onderzoek naar familienetwerken. Met deze webapp kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking zelf hun familienetwerk in kaart brengen.

Op de website familieenzo.nl kan een account aangemaakt worden. Hierbij kan een eigen avatar (poppetje) samengesteld worden, compleet met haarkleur, bril én snor of baard. Vervolgens worden op dezelfde manier stap voor stap familieleden en andere belangrijke personen toegevoegd aan het familienetwerk.

Aan de hand van vragen als ‘Wie is belangrijk voor jou?’ en ‘Wie helpt jou als je niet zo’n goede dag hebt?’ wordt het familienetwerk in kaart gebracht. Aan het eind rolt er een netwerkoverzicht uit, inclusief familieportret, dat je kunt printen of downloaden als pdf.

In de webapp is een handleiding beschikbaar voor professionals om samen met hun cliënt het netwerkoverzicht van betekenis te voorzien. Familie enzo is voor iedereen kosteloos beschikbaar.

 

 

Wegingskader Cliëntperspectief
In 2020 ontwikkelden we ook het Wegingskader Cliëntperspectief, een online webtool over eigen regie en het meewegen van het cliëntperspectief bij de inzet van (onvrijwillige) zorg.

Het Wegingskader bestaat uit een website met een methode, praktische filmpjes en voorbeelden. De tool helpt zorgprofessionals om zich te verplaatsen in de beleving van de cliënt. Zo kunnen ze beter inschatten of een cliënt bepaalde zorg als onvrijwillig ervaart. Ook kan het Wegingskader zorgprofessionals helpen bij het zoeken naar alternatieven of om een afweging te maken in wat de minst ernstige vorm van onvrijwillige zorg is.

De tool is op basis van eerder onderzoek ontwikkeld door de AWVB, in samenwerking met het Universitair Netwerk Ouderenzorg VUMc.

 

 

Voeg toe aan selectie