Lezing > Professionele kennis

Ophalen, betekenis geven en delen

Hoe spelen we slim in op veranderingen in de zorg? Wat betekent dat voor de duurzame inzetbaarheid van professionals en voor onderwijsontwikkelingen in het mbo? Met andere woorden: hoe kunnen we begeleiders in de zorg, maar ook toekomstige beroepskrachten (studenten) en docenten stimuleren en ondersteunen om nieuwe kennis tot zich te nemen?

Marc van der Meer begon zijn lezing met een filmpje van Alma Harris uit Swansea, die zeer lovend is over het Nederlandse onderwijssysteem. ‘Een goed bewaard geheim’, aldus Harris. Ze geeft aan dat ons huidige onderwijs zich moet richten op: kritisch denken, compassie tonen, samenwerken, communiceren, creatief zijn en empathie tonen. Want dát zijn vaardigheden die nodig zijn in deze 21e eeuw. En met ons internationaal goed aangeschreven (hoger)beroepsonderwijs, zou dat moeten lukken. Maar hoe dan?

Nieuwe zorgvragen vragen om nieuwe kennis. Zowel van beroepskrachten in de praktijk, als van studenten op het mbo. Gelukkig hoeven we niet bij nul te beginnen. In de praktijk werken heel veel professionals die stuk voor stuk relevante kennis bezitten. Die kennis is echter vaak verborgen en heel divers. Uitdaging is om die kennis boven tafel te krijgen, te delen, in te zetten én uit te breiden.

‘In de praktijk werken heel veel professionals die stuk voor stuk relevante kennis bezitten.’

Professionele kennis gaat verder dan boekenwijsheid. Met professionele kennis bedoelen we de kennis, vaardigheden en attitude die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een beroep. Dat kunnen dus allerlei beroepen zijn. In de gehandicaptenzorg hebben we het dus niet alleen over begeleiders, maar ook over tal van andere beroepen zoals managers, beleidsmakers, opleiders en behandelaren. Iedereen bezit vanuit zijn eigen expertise (andere) professionele kennis. Als we de waarde van professionele kennis willen erkennen, dan is het van belang dat er bewustwording ontstaat van het bestaan en de waarde van (veelal impliciete) professionele kennis, ongeacht de rol die de professional heeft in de organisatie, aldus Marc van der Meer. ‘Als we kunnen vertellen wat we weten, dan is dat waardevol omdat je zo je kennis kan delen met anderen.’ In het interactieve middaggedeelte wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. De deelnemers zullen met elkaar na denken over manieren om kennis op te halen, in te zetten en te delen.

 

Prof. dr. Marc van der Meer is bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt bij ReflecT (Tilburg University) en het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.

Voeg toe aan selectie