Versterking kennisinfrastructuur

Organisatie en partners AWVB

We stellen u graag voor aan onze partners waarmee we in de praktijk samenwerken. De AWVB is een landelijk samenwerkingsverband tussen vijftien zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, de landelijke belangenvereniging LFB en Tranzo, Tilburg University. Zij zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep en coördinerende werkgroep.

De AWVB is opgericht in december 2011 en maakt onderdeel uit van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. Samen met mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals doet de AWVB wetenschappelijk onderzoek. Ook helpen we zorgprofessionals om nieuwe kennis in praktijk te brengen.

Binnen de AWVB wordt structureel en duurzaam samengewerkt met de landelijke belangenvereniging LFB, Tilburg University en vijftien zorgorganisaties. In 2020 waren dat Amarant, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Koraal, Lunet zorg, Prisma, Radar, SDW, Severinus, Sherpa, S&L Zorg, SWZ Zorg, Tragel, Zuidwester.

Bijzondere leerstoel
Prof. Petri Embregts geeft vanuit haar bijzondere leerstoel ‘Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling’ leiding aan de AWVB. Na een periode van twee keer vijf jaar verlengde het College van Bestuur van Tilburg University mede op verzoek van de partners deze bijzondere leerstoel in 2020 met 10 jaar. De leerstoel loopt nu tot 1 mei 2030.

Samenwerking
Een groot aantal van de samenwerkingspartners is lid vanaf het eerste uur en heeft de intentie uitgesproken om de samenwerking voor nog eens 10 jaar voort te zetten. De samenwerkingsstructuur is zodanig opgebouwd dat kennisontwikkeling en kennisdeling tussen het huidige aantal samenwerkingspartners op een effectieve wijze plaatsvindt, waarbij toekomstige partners flexibel aansluiting kunnen vinden.

Vanuit deze samenwerking wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en kennisdeling met de zorgpraktijk en het beroepsonderwijs. Een projectenoverzicht van de onderzoeksprojecten vindt u hier.

Stuurgroep
De stuurgroep AWVB bestaat uit bestuurders van de aangesloten zorgorganisaties, de manager en een ervaringsdeskundige van cliëntenorganisatie LFB, de departementsvoorzitter van Tranzo en de leerstoelhouder.

De stuurgroep overlegt en besluit op bestuursniveau over de toekomstige en lopende activiteiten van de AWVB. De stuurgroep komt tweemaal per jaar bijeen. Het voorzitterschap rouleert tussen bestuurders van de aangesloten organisaties; sinds 1 december 2020 is Hanneke Kooiman (ASVZ) voorzitter van de stuurgroep.

Coördinerende werkgroep
In de coördinerende werkgroep vindt afstemming plaats op managementniveau. De werkgroep bestaat uit de portefeuillehouders kennisbeleid van iedere aangesloten zorgorganisatie en een afgevaardigde van de belangenvereniging LFB. De leerstoelhouder is voorzitter van deze werkroep.

De leden van de coördinerende werkgroep vormen een ‘linking pin’ tussen hun bestuurder (die lid is van de stuurgroep) en de onderzoekers die vanuit hun organisatie bij de AWVB zijn aangesteld, en ook tussen de AWVB en hun eigen zorgorganisatie. Ze koppelen actuele activiteiten in kennisontwikkeling en kennisdeling aan de ontwikkelingen in hun eigen organisatie. En andersom: ze voeden de AWVB met actuele behoeften en ontwikkelingen in de praktijk.

Voeg toe aan selectie