Ervaringsdeskundigheid

Over de kracht van ervaringskennis

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) vindt zijn oorsprong in het consortium Ervaringsdeskundigheid.

In de bijna 10 jaar dat de AWVB nu bestaat, is de stem van mensen met een verstandelijke beperking de kern en drijfveer gebleven van ons werk. Luisteren naar wat voor hen belangrijk is, samen komen tot optimale zelfbepaling, in verbinding met de mensen die belangrijk voor hen zijn. We zijn ervan overtuigd dat het gelijkwaardig betrekken van de unieke kennis van mensen met een verstandelijke beperking essentieel is om tot optimale zorg en ondersteuning te komen.

Even waardevol is de ervaringskennis van naasten van mensen met een verstandelijke beperking. De AWVB is dan ook zeer erkentelijk dat het Ministerie van VWS haar in 2019 de mogelijkheid heeft gegeven om in de komende jaren naasten te ondersteunen in het verder ontwikkelen en inzetten van hun ervaringsdeskundigheid. 

Als team zetten we ons van harte in voor het zichtbaar maken van de kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten: in kennisontwikkeling en kennisdeling. In dit jaarverslag vertellen we daar graag meer over. Lees bijvoorbeeld hoe onze eigen ervaringsdeskundigen hun werk ervaren en bekijk het filmpje waarin Petri Embregts in gesprek gaat met vier ervaringsdeskundigen.

 

 

Voeg toe aan selectie