Plenaire terugkoppeling

Na de interactieve workshops in het middagprogramma kwamen alle deelnemers samen in de aula voor een korte plenaire terugkoppeling. Dagvoorzitter Lennart Booij vroeg drie ‘verkenners’ naar wat hen het meest is bijgebleven uit de workshops, wat hun belangrijkste conclusies zijn en wat ze aan de zaal zouden willen meegeven. Petri Embregts reflecteerde daar vervolgens op, als afsluiter.

Ellis Jongerius over de track ervaringskennis
Wat is je het meest bijgebleven?
‘Het verhaal van Vera en Gijs. Dat mensen die het niet altijd even makkelijk hebben, toch de kracht en positiviteit vinden om iets van het leven te maken. En daarbij ook nog eens anderen wakker kunnen schudden.’

Wat is je belangrijkste conclusie?
‘Dat het heel belangrijk is om op een open manier met elkaar samen te werken. Hoe moeilijk dat soms ook is. Niet iedereen is even duidelijk, niet iedereen begrijpt alles. Maar als we naar elkaar proberen te luisteren, dan kunnen we in verbinding komen. Want we hebben iedereen nodig. Iedereen heeft zijn rol en iedereen telt.’ 

En wat wil je de zaal meegeven?
‘Het zou fijn zijn als we elkaar beter kunnen begrijpen. Juist door de krachten te bundelen, kun je heel veel bereiken samen. Als ik mijn eigen ding blijf doen en in mijn rol blijf, kan ik echt iets toevoegen. Het heeft geen zin als ik op iemand anders’ stoel ga zitten en ga zeggen wat diegene zou moeten doen. Dat werkt niet. Soms is het ook moeilijk. Maar dat maakt niet uit, het mag ook moeilijk zijn. Wat nu moeilijk is, kan later makkelijk worden.’

Marie de Laaf over de track professionele kennis
Wat is je het meest bijgebleven?
‘In de workshop kwam heel mooi naar voren hoeveel kennis we allemaal met ons meedragen. Het was bijna onuitputtelijk hoeveel kennis en ideeën deelnemers inbrachten via de chatfunctie en de gooi-microfoon. Zoveel ideeën die ons kunnen helpen om in gesprek te komen, kennis te bundelen en te delen!’

Wat is je belangrijkste conclusie?
‘Iedereen heeft kennis! Ga met elkaar in gesprek en zoek die kennis op, dat kan heel verrassend zijn!’

En wat wil je de zaal meegeven?
‘In ons werk hebben we allemaal onze rol. In de sessie kwamen heel veel typen kennis naar voren, maar toch was het een goed samenwerkend geheel. Samen hebben we een lijst opgesteld met kanalen en methodes om kennis te ontwikkelen, te delen en over te dragen in teams.’

Cathelijn Oudshoorn over de track wetenschappelijke kennis
Wat is je het meest bijgebleven?
‘In de workshop zijn we meegenomen in de toegevoegde waarde van kwalitatief onderzoek. En hoe je interpretaties en gevoelens op een professionele manier onderdeel maakt van je werk. Door ze ter discussie te stellen en anderen mee te laten kijken, bijvoorbeeld. Dat leverde bij de deelnemers inzichten op die we ook in onze zorgpraktijk kunnen gebruiken.’

Wat is je belangrijkste conclusie?
‘Je hebt een waarneming van wat er gebeurt, en je hebt een eigen interpretatie. Sta er altijd voor open dat de eigen interpretatie ook te toetsen is. Blijf daarbij ook zoveel mogelijk in verbinding met de mensen om wie het gaat.’

En wat wil je de zaal meegeven?
‘Dat is eigenlijk het thema van het symposium: co-creatie ontstaat in de verbinding, het samen bouwen aan vertrouwen.’

Petri Embregts’ perspectief
‘Ik kijk terug op een dag met heel veel energie, betrokkenheid, dialoog en inspirerende gesprekken. Samen kunnen we aan een nieuwe fase beginnen. Ik begon mijn presentatie met de drie bollen van kennis – ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis – die we proberen te verbinden. Om naar elkaar toe te groeien, is het belangrijk eerst te zien waar de kracht van iedere kennisbron afzonderlijk ligt, wat het onderlinge verschil is en dus het complementaire kan zijn. Als we elkaars toegevoegde waarde gaan zien, kunnen de verschillende kennisbronnen naar elkaar toe groeien, tot één geïntegreerde kennisbron.

Uiteindelijk streven we allemaal naar één werkelijkheid, waarin we ons ideaal proberen te realiseren: een samenleving waarin iedereen gelijk is en iedereen een plek heeft. Ik voel dat we hier vandaag weer stappen in hebben gezet. Dank jullie wel allemaal, het is fijn dit samen met jullie te mogen doen!’

Voeg toe aan selectie