AWVB in 2020

Promoties in 2020

Bij de AWVB werken verschillende onderzoekers aan promotieonderzoek dat bijdraagt aan de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Onder begeleiding van prof. Petri Embregts werken zij aan hun proefschrift. Net als al het AWVB-onderzoek gebeuren deze studies in nauwe verbinding met de zorgpraktijk.

In 2020 promoveerden drie AWVB-onderzoekers. Hun onderzoeken gingen over verschillende thema’s: hoe ervaren mensen met een licht verstandelijke beperking de ondersteuning vanuit hun familienetwerk? Wat is de impact van beeldvorming en stigma op inclusie van mensen met een verstandelijke beperking? En hoe ervaren mensen met een verstandelijke beperking, naasten en begeleiders opgelegde vrijheidsbeperkingen?

 

Familienetwerken
De promotieplechtigheid van Sanne Giesbers vond plaats op 24 januari 2020. Sanne deed in opdracht van zorgorganisatie Dichterbij onderzoek naar familienetwerken van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Voor mensen met een verstandelijke beperking is ­– net als voor ieder ander – het familienetwerk vaak erg belangrijk. Dit onderzoek ging over hoe mensen met een licht verstandelijke beperking de ondersteuning vanuit hun familie ervaren, en in hoeverre zij zelf ook ondersteunend zijn naar hun familieleden.

Naast het proefschrift, waarvan een toegankelijke samenvatting is geschreven, maakten we een filmpje dat is gebruikt bij de werving van een vervolgonderzoek. Bovendien zijn de resultaten van dit onderzoek vertaald in de webapp ‘Familie enzo’ .

Stigma en inclusie
Hoe kijken Nederlanders naar mensen met een verstandelijke beperking? Die vraag was het vertrekpunt in het proefschrift dat Hannah Pelleboer op 17 november 2020 met succes verdedigde aan Tilburg University.

Hannah deed in opdracht van Dichterbij onderzoek naar stigmatisering en de impact van stigma op de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij waren 892 respondenten van het LISS-panel (CentERdata) betrokken.

Naast het proefschrift, waarvan een Nederlandse samenvatting is geschreven, maakten we een overzichtelijke en samenvattende infographic van het onderzoek.

Vrijheidsbeperking
Het derde promotieonderzoek dat in 2020 werd afgerond, is dat van Anne Pier van der Meulen. Zijn promotieplechtigheid vond plaats op 25 november 2020.

Anne Pier onderzocht in opdracht van zorgorganisatie Elver welke vormen van vrijheidsbeperkingen worden toegepast in de dagelijkse zorg voor mensen met een matig verstandelijke beperking. Vaak leggen begeleiders een vrijheidsbeperking op omdat ze dit zien als ‘het beste voor de cliënt’. Het is de vraag of mensen met een matig verstandelijke beperking en hun naasten dat ook zo ervaren.

Deze infographic laat zien in welke domeinen vrijheidsbeperkingen het meest voorkomen, en hoe je daar als begeleider mee om kunt gaan. Om tot een goed besluit te komen, blijkt het cruciaal om alle betrokkenen in de besluitvorming te betrekken.

Voeg toe aan selectie