Versterking kennisinfrastructuur

Resultaten voor de zorgpraktijk

Dankzij de subsidie 'versterking kennisinfrastructuur' heeft de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) eerder ingezette initiatieven en nieuwe activiteiten gericht op kennisontwikkeling en kennisdeling (verder) kunnen ontwikkelen. Op deze pagina delen we graag een aantal voorbeelden met u.

Boekje: AWVB-onderzoek in toegankelijke taal
Voor het symposium Krachtige kennisbronnen op 2 april 2019 ontwikkelde de AWVB een boekje met 'makkelijk lezen'-samenvattingen van haar recente onderzoeken en activiteiten. In dit boekje kunnen zorgprofessionals, mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en andere geinteresseerden buiten de wetenschap in 'gewone' taal lezen wat de AWVB doet – en wat dat oplevert.

“Door het boekje heb ik toegankelijk overzicht van alle lopende onderzoeken binnen de AWVB. Het helpt onze gedragskundigen om zich in korte tijd op de hoogte te stellen van die thema’s waar hun expertise en informatiebehoefte ligt." — Wilma Tuenter, manager expertisecentrum Tragel en manager zorgontwikkeling Carante Groep   

 

EMB-onderzoek 'Samen werken aan wat werkt'
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) meer regie ervaren over hun leven? Naar die vraag is de AWVB per 1 september 2019 een onderzoek gestart.

“Ons doel is om mensen met EMB meer eigen regie te kunnen laten ervaren over hun leven. In deze studie gaan wetenschap en praktijk samen op zoek naar werkzame manieren om de zelfbepaling bij deze mensen te ondersteunen. Zo werken we samen aan wat werkt!”  — Sara Nijs, onderzoeker AWVB 

 

Lesmodules voor mbo
De AWVB ontwikkelt in 2019-2020 een reeks onderwijsmodules voor het mbo. De modules gaan over de thema’s sociale netwerken, agressie, zelfbeschadiging, en zelfbepaling bij mensen met een verstandelijke beperking. Professionals uit het mbo geven de lespakketten vorm, onze onderzoekers leveren de wetenschappelijke inhoud. Zo ontwikkelen we samen actueel en passend onderwijs voor een nieuwe lichting studenten van zorgopleidingen.

 "Samenwerken met de academische werkplaats daagt mij en mijn collega's uit om verder te kijken dan ons kwalificatiedossier. Dat levert relevante kennis op voor studenten. Dat we gebruik maken van actuele wetenschappelijke kennis, daagt ons bovendien uit om kritisch te kijken naar andere bronnen die we gebruiken in het onderwijs." — Sheelah Nulkes, docent ROC Tilburg

 

Factsheets
Voor professionals in de zorg en het onderwijs brengt de AWVB regelmatig factsheets uit, vaak in samenwerking met onze zorgpartners. In zo'n factsheet delen we de belangrijkste resultaten van ons onderzoek in toegankelijke taal, op maximaal 2 A4. Daarbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij de leefwereld van professionals: welke resultaten zijn voor hen relevant?

"Zo'n factsheet geeft bijvoorbeeld inzicht in de verschillende perspectieven van deelnemers aan een onderzoek. Waardevol, want het geeft een team een gezamenlijk kader en handvatten om in gesprek te gaan en te blijven." — Saskia Streng, adviseur zorg en ondersteuning bij Sherpa

 

Voeg toe aan selectie