Makkelijk lees samenvatting

Verslag van de dag

Op 2 april organiseerde de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) een symposium. De titel van het symposium was ‘Krachtige kennisbronnen: verbinding door bouwen en vertrouwen’. Met kennisbronnen wordt bedoeld dat verschillende groepen mensen belangrijke kennis hebben; mensen met een beperking en hun verwanten (ervaringskennis), professionals (professionele kennis) en onderzoekers (wetenschappelijke kennis). Dit zijn krachtige kennisbronnen, die alle drie even belangrijk zijn. Het was een drukbezocht symposium met bijna 500 bezoekers.

Petri Embregts gaf een lezing voor een volle zaal. Ze vertelde hoe belangrijk het is dat de  verschillende kennisbronnen samenwerken om de zorg aan mensen met een beperking te verbeteren

Daarna waren er korte presentaties. Deze presentaties gingen over de verschillende kennisbronnen. Gijs en Vera Wanders vertelden over ervaringskennis. Marc van der Meer vertelde over professionele kennis. En Cees Hertogh gaf een presentatie over wettenschappelijke kennis. Hierna konden alle deelnemers kiezen voor een workshop:

Workshop ervaringskennis
De workshop ervaringskennis startte met een lezing van Gijs en Vera Wanders. Zij vertelden wat ze in hun leven samen hebben meegemaakt en hoe de omgeving reageerde op de beperking van Vera. Dat dit soms moeilijke momenten opleverde, maar dat Vera en Gijs samen proberen om positief te blijven. Ze kijken naar wat wel kan, in plaats van wat niet kan.

Daarna  werd uitgelegd welke verschillende onderdelen van ervaringsdeskundigheid er zijn. Er zijn drie onderdelen:

  • bewust worden van je ervaringen,
  • delen van je ervaringen
  • inzetten van je ervaringen. 

 

Bij elk onderdeel werd een oefening gedaan. De deelnemers deelden met elkaar welke ervaringskennis ze zelf hebben en hoe ze dit inzetten. Ze deelden ook hoe er in de toekomst nog meer met ervaringskennis gedaan kan worden.

Workshop professionele kennis
Het middagprogramma over professionele kennis, ging over de kennis die medewerkers in de zorg zelf hebben. Elke medewerker heeft andere kennis. Het is fijn als we deze kennis met elkaar kunnen delen. Samen hebben we besproken op welke manieren medewerkers kennis van zichzelf of van hun collega’s kunnen ontdekken.

Workshop wetenschappelijke kennis
In de workshop wetenschappelijke kennis ging het over kwalitatief onderzoek. Dat is onderzoek waarmee je iets beter wilt leren begrijpen. Dat kan bijvoorbeeld door het observeren van mensen of door het houden van interviews. Het is belangrijk dat een onderzoeker controleert of hij goed begrepen heeft wat hij heeft gezien of gehoord. Dat hebben we samen geoefend.

Voeg toe aan selectie