AWVB in 2019

Voorwoord

Beste lezer,

Voor het eerst presenteren we als Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) een online publieksjaarverslag. Met gepaste trots, want 2019 was voor ons een inspirerend jaar waarin we in samenwerking tussen wetenschap en praktijk hebben mogen bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking.

Aan het woord
In dit jaarverslag laat ik u graag zien waar we ons mee bezig hebben gehouden. Dat doen we zo veel mogelijk door de mensen aan het woord te laten die daarbij betrokken waren: onderzoekers, mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten, en zorgprofessionals.

Bekijk bijvoorbeeld de video over ons onderzoek naar familienetwerken bij mensen een licht verstandelijke beperking, waarin promovenda – en inmiddels postdoc-onderzoeker – Sanne Giesbers samen met ervaringsdeskundige Ellis Jongerius vertelt over de opzet en meerwaarde van haar onderzoek. Of lees hoe ervaringsdeskundige onderzoekers hun werk bij de AWVB ervaren.

Drie kennisbronnen
Binnen de AWVB proberen we vanuit drie krachtige kennisbronnen bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen gelijk is en zich thuis voelt. Met ‘krachtige kennisbronnen’ bedoelen we drie verschillende soorten kennis: de kennis van onderzoekers aan de universiteit, de kennis van professionals die in de zorg werken én de kennis van mensen met een beperking en hun verwanten. 

Drie krachtige kennisbronnen die gelijkwaardig aan elkaar zijn, die elkaar aanvullen en inspireren. Samen werken we aan kennisontwikkeling en kennisdeling op drie thema’s:

1. Versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten
2. Versterken van de eigen kracht van professionals
3. Effectieve interventies voor mensen met een verstandelijke beperking

In dit jaarverslag leest u hoe we vanuit die insteek onderzoek doen – en wat dat oplevert.

Terugblik
Natuurlijk gebeurt in een werkplaats waar ruim 25 medewerkers elke dag met passie werken veel méér dan je kunt vertellen. In deze terugblik op 2019 concentreren we ons daarom op drie hoofdonderwerpen:

 

Ik hoop dat we u kunnen inspireren met onze verhalen.

Tot slot: ik realiseer me dat we dit jaarverslag publiceren in een zorgelijke periode. Het nieuwe coronavirus en de getroffen maatregelen grijpen diep in, zeker ook in het leven van mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals. Als AWVB proberen we waar mogelijk bij te dragen, om hen te ondersteunen in deze vaak moeilijke tijd. In onze laatste nieuwsbrief vertellen we daar meer over.

Wilt u ons laten weten wat u van dit jaarverslag vond, of hebt u vragen, stuur dan een e-mail naar Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB: g.c.j.heerkens@uvt.nl.

Veel leesplezier!

Namens het team Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking,
Petri Embregts
april 2020

 

 

Voeg toe aan selectie