Van kennisontwikkeling naar kennisdeling

Kennisdeling in de vorm van consultatievragen

Naast onderzoeksprojecten biedt de AWVB haar partners ook de mogelijkheid tot het stellen van consultatievragen. Met deze functie willen we onderzoeksinitiatieven binnen zorgorganisaties verder brengen, en tegelijkertijd wetenschappelijke kennis op een toegankelijke manier delen met zorgprofessionals.

De AWVB vindt het belangrijk om zorgprofessionals met onderzoeksvragen rondom actuele thema’s uit de praktijk verder te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door hen te verwijzen naar wetenschappelijke literatuur, of manieren aan te reiken hoe je het effect van een interventie inzichtelijk kunt maken.

‘Het is belangrijk dat er een plan ligt met een goede taakverdeling en dat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.’ – ouder

In 2020 gingen we onder andere aan de slag met een vraag vanuit een van onze zorgpartners naar gelijkwaardige samenwerking tussen kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, hun ouders en professionals. Samen met de AWVB werd onderzocht wat ouders en verschillende groepen professionals in de samenwerking belangrijk vinden.

Een expertgroep van ouders, professionals en onderzoekers keken samen naar de betekenis van de uitkomsten en gaven hier woorden aan. Een samenvatting van de resultaten is vastgelegd in een factsheet.

 

‘Vraag ouders hoe zij vinden dat het gaat en zorg dat ze vertrouwen hebben in jou als professional.’ – begeleider

 

Voeg toe aan selectie