Van kennisontwikkeling naar kennisdeling

Onderzoek naar Covid-19

De uitbraak van het coronavirus en de getroffen maatregelen hebben grote impact op ieders leven. Het afgelopen jaar heeft de AWVB verschillende covid-gerelateerde onderzoeken uitgevoerd.

Zo voerden we tijdens de eerste periode van de lockdown een aantal kwalitatieve studies uit om de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking, ouders en zorgprofessionals in kaart te brengen. Als vervolg hierop zijn mensen met een verstandelijke beperking, ouders en zorgprofessionals in 2020 meermaals geïnterviewd. Thema’s als angst en gemis aan direct fysiek contact kwamen onder andere aan bod, maar ook het belang van creativiteit en flexibiliteit werden genoemd. Op deze manieren brengen we de impact in kaart die de coronapandemie op hen had. Naast de kwalitatieve studies voerden we ook een literatuuronderzoek naar de impact van de coronacrisis om meer inzicht te krijgen in het lichamelijk, sociaal en mentaal functioneren van mensen met een verstandelijke beperking ten tijde van een crisissituatie, zoals de coronapandemie. Tot slot hebben is een onderzoek opgestart naar stereotypen en stigma van mensen met een verstandelijke beperking ten tijde van de coronapandemie.

We realiseren ons de aanhoudende druk op de zorg, maar hopen dat thema’s uit onderzoek vanuit de AWVB helpend zijn bij de opbouw naar het nieuwe ‘normaal’. In dit document vindt u een overzicht van coronastudies die AWVB heeft uitgevoerd. U kunt doorklikken naar factsheets en publicaties.

Voeg toe aan selectie