Ervaringsdeskundigheid

Programma Ervaringskennis van naasten

Het benutten van ervaringskennis is een van de drijfveren in alle activiteiten van de AWVB. Ons uitgangspunt is dat ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis gelijkwaardig zijn.

Prof. Petri Embregts ontving van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een subsidie voor een vierjarig project (2020-2024) om naasten van mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen in het ontwikkelen en inzetten van hun ervaringskennis.

De AWVB wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarvoor is kennis nodig vanuit verschillende perspectieven; uit de wetenschap, van zorgprofessionals en mensen met een verstandelijke beperking zelf, maar ook van hun naasten. De unieke ervaringskennis van naasten kan immers een belangrijke bijdrage leveren bij:

  • het adviseren van (aankomende) zorgprofessionals over samenwerking met naasten;
  • het vertegenwoordigen van mensen met een verstandelijke beperking (in aanvulling op de ervaringskennis van mensen met een beperking zelf);
  • het ondersteunen van andere naasten, en hen in staat te stellen om de samenwerking tussen mensen met een verstandelijke beperking, naasten en zorgprofessionals effectiever te maken.

Om tot unieke ervaringskennis te komen en te achterhalen wat behoeften van naasten zijn worden het programma Ervaringskennis van naasten verschillende praktijkonderzoeken uitgevoerd. Parallel daaraan loopt een promotieonderzoek naar het benutten van ervaringskennis. Aan het begin van de corona-uitbraak zijn voor dit promotieonderzoek ouders geïnterviewd - die hun volwassen kind woonachtig binnen een zorginstelling vanwege de lockdown naar huis haalden. In deze bijzondere situatie is met de ouders gesproken over hun ervaringen en behoeften in de contacten met de zorgprofessionals. De uitkomsten van dit onderzoek dragen bij aan het behoeftenonderzoek.

Een stuurgroep maakt deel uit van de programmastructuur en wordt gevormd door onafhankelijk voorzitter Jan van der Kruis (voormalig bestuurder, ervaren toezichthouder), Hanneke Kooiman (raad van bestuur ASVZ, voorzitter stuurgroep AWVB), Ellis Jongerius (directeur LFB), Anno Pomp (Coördinator Strategie langdurige zorg VWS), Raymond Stegen (naaste) en Ludo Koks (naaste).

Voeg toe aan selectie