Versterking kennisinfrastructuur

Van kennis naar toepassing

Naast de eerder beschreven online tools Familie Enzo en het Wegingskader delen we graag op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten een aantal andere praktijkproducten voor de zorg ontwikkeld in 2020.

Coronazelfhulpboekjes
Om mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking in coronatijd te ondersteunen, heeft de Universiteit van Glasgow in 2020 een 6-tal  zelfhulpboekjes geactualiseerd en opnieuw gepubliceerd. De AWVB heeft deze boekjes met toestemming vertaald naar het Nederlands en gaan over angst voor het coronavirus, somber zijn, goede nachtrust, hulp bij het oplossen van problemen en hulp om actief te zijn en je fijner voelen.

De boekjes zijn online te downloaden. Ze zijn bedoeld om mensen met een verstandelijke beperking te helpen om over hun gevoelens te praten. Ze kunnen worden gebruikt met ondersteuning van familieleden, vrienden, vrijwilligers, begeleiders en andere betrokkenen. Bij elk boekje hoort een handleiding. 

De online boekjes zijn beschikbaar via de website www.coronazelfhulpbrochures.nl 
 


VerbanXdoos
Zelfbeschadigend gedrag komt vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Het kan ernstige gevolgen hebben voor de persoon zelf en zijn omgeving. De VerbanXdoos is een hulpmiddel dat begeleiders en gedragsdeskundigen helpt bij het stapsgewijs in kaart brengen van zelfbeschadigend gedrag van mensen met een verstandelijke beperking.

 

 

Lesmodules voor het mbo
In 2019 en 2020 ontwikkelde de AWVB vijf onderwijsmodules voor mbo-zorgopleidingen. De modules zijn tot stand gekomen in samenwerking met docenten van ROC’s in heel Nederland. De inhoud is gebaseerd op recente wetenschappelijke kennis.

De modules gaan over vijf thema’s in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking:

  • zelfbeschadigend gedrag
  • sociale netwerken
  • zelfbepaling
  • verslaving
  • grensoverschrijdend gedrag

De module Zelfbeschadigend gedrag is inmiddels verschenen; de andere modules verschijnen in de loop van 2021.

Voeg toe aan selectie