AWVB in 2020

Voorwoord

Beste lezer,

Voor het tweede jaar presenteren we als Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) een online publieksjaarverslag. Een jaar waarin de uitbraak van het coronavirus en de getroffen maatregelen een grote impact hebben gehad op ieders leven. Zeker ook op dat van mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals. 

Het was een jaar waarin de waarde van ‘visie’ voelbaar werd. Een jaar waarin verbondenheid nog meer betekenis kreeg.

Corona-onderzoek

Vanuit onze visie, en vanuit verbondenheid met de praktijk, hebben we met urgentie en flexibiliteit een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis om samen met de zorgpraktijk deze periode het hoofd te bieden en mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals zoveel als mogelijk te ondersteunen. 

In periodes van lockdown, tijdelijke vrijheden en vaccinatie hebben we vele interviews afgenomen. We hebben zorgprofessionals, naasten en mensen met een verstandelijke beperking gevraagd naar de impact van de coronamaatregelen. Daarnaast hebben we tientallen kennisvragen beantwoord van begeleiders en andere zorgprofessionals. Dat laatste deden we samen met onze partners in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen (AAWVB), op basis van recente wetenschappelijke inzichten.

Praktijkproducten

In dit jaarverslag blikken we graag met u terug op het jaar 2020. Naast een overzicht van covid-gerelateerde studies delen we ook ander nieuws met u. Zo leest u hoe onderzoek, onderwijs en de praktijk op bijzondere wijze bij elkaar kwamen en laten we zien hoe wetenschappelijke kennis kan leiden tot handzame praktijkproducten. 

Daarnaast maakt u kennis met de leden van onze stuurgroep en coördinerende werkgroep. Met veel van hen werken we al meer dan 10 jaar op een inspirerende wijze samen.

Bij de AWVB werken we in verbondenheid met onze zorgpartners, met mensen met een verstandelijke beperking en met hun naasten. Dat doen we vanuit de visie dat hun ervaringskennis, de kennis van zorgprofessionals én de kennis van wetenschappers gelijkwaardig zijn aan elkaar. Het zijn drie krachtige kennisbronnen die elkaar aanvullen en versterken, die ons gefundeerd richting geven. Nu en voor de toekomst.

Namens het team AWVB wens ik u een hoopvol 2021,

Petri Embregts
April 2021

 

 


Wilt u ons laten weten wat u van dit jaarverslag vindt, of hebt u vragen?
Stuur dan een e-mail naar Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB:
G.C.J.Heerkens@tilburguniversity.edu

Voeg toe aan selectie